Ga naar de inhoud

De VoorzieningenWijzer

  • door

De VoorzieningenWijzer is een online programma die inwoners helpt optimaal gebruik te maken van regelingen en vergoedingen.

Zo kunnen ze besparen op bijvoorbeeld energielasten en de zorgverzekering. Met behulp van de VoorzieningenWijzer kunnen inwoners jaarlijks zo’n € 500,- per huishouden besparen. Inwoners die ondersteuning nodig hebben of hulp bij het invullen, kunnen een adviesgesprek aanvragen. Het inzetten van de VoorzieningenWijzer is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de woningcorporaties Wierden en Borgen, Goud Wonen en Woonzorg.

Wil je hier meer over weten? klik dan op onderstaande link

Het Hogeland – Dat geldt voor mij