Ga naar de inhoud

Addendum prestatieafspraken 2022 Wierden en Borgen.


In 2019 hebben woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente hun handtekening gezet onder de
meerjarige Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2020-2023.

Voor u ligt de actualisatie van deze afspraken voor het jaar 2022. In de blauwe blokken wordt geschetst welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, eronder vindt
u de aanvullende afspraken. Het meerjarig kader van prestatieafspraken geldt nog steeds en wordt niet in
deze actualisatie herhaald.

Op basis van het bod van de corporatie zijn in dit Addendum de gezamenlijke
prioriteiten en activiteiten voor 2022 vastgelegd.

Wilt u hier meer over lezen? klik dan op de onderstaande link.

Het Hogeland Addendum 2022