Ga naar de inhoud

Welkom op onze website

Wij zijn Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen ( HoHeg)


Wat doen wij?

Huurdersorganisatie HEG stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van huurders van de Woningstichting Wierden en Borgen, voor wat betreft de woningen die staan en gelegen zijn in de voormalige gemeenten Bedum, Loppersum, Eemsmond en Ten Boer.

 

Wij zijn een schakel tussen de verhuurder en gemeente middels prestatieafspraken maar ook een schakel tussen huurder en verhuurder.

 

 

Conform de Woningwet 2015 is de verhuurder verplicht overleg te plegen met huurdersorganisatie t.a.v. beleid als het gaat om het huurbeleid, Sociaal plan, Fonds Klein Onderhoud (FKO) en diverse andere zaken.

Wij kunnen voor u bemiddelen als u er zelf niet uitkomt met de woningcorporatie Wierden en Borgen. U kunt contact met Wierden en Borgen opnemen via: woonpunt@wierdenenborgen.nl, u kunt ons dan cc meenemen in de mailwisseling.

Ons mailadres is: stichtinghoheg@outlook.com