Ga naar de inhoud

Ruimte voor goed wonen
De titel van de woonvisie 2020-2025 zegt het al: de gemeente Het Hogeland gaat voor Ruimte voor
goed wonen. Met ruim 48.000 inwoners in een uitgestrekt gebied is er letterlijk en figuurlijk ruimte voor
goed wonen in een van de 52 dorpen. Er zijn op dit moment ruim 23.000 woningen, waarvan
tenminste 5600 in de sociale huursector. Het is goed wonen in dit prachtige gebied maar er zijn ook
grote uitdagingen.

Denk daarbij aan het passend en toekomstbestendig maken van de huidige
(verouderde) voorraad huurwoningen, klimaatbestendigheid en versterking in verband met
aardbevingen. Maar ook aan betaalbaarheid, het tegengaan van energie-armoede, toewijzen van
woningen aan aandachtsgroepen en comfortabel wonen op latere leeftijd. Goed wonen gaat om meer
dan woningen alleen. Thema’s als leefbaarheid, zorg, bereikbaarheid, voorzieningen en
werkgelegenheid hebben ook effect op de woonopgaven.


Ambitiekader: samen de schouders eronder
Als gemeente, corporaties en huurdersorganisaties voelen we ons verantwoordelijk voor het wonen
voor mensen met een kleine portemonnee waaronder veel huurders en woningzoekenden. In dit stuk
bewoners genoemd. Dit ambitiekader gaat over de sociale huurvoorraad. Het gaat om,
betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit, wonen en zorg, en natuurlijk
om prettig samenleven. Veel opgaven die allemaal om aandacht vragen. We zetten daar doorlopend
de schouders onder. Om goed vast te leggen wat we van elkaar vragen en van elkaar verwachten in
de komende jaren, is er dit ambitiekader.