Ga naar de inhoud

Inleiding
De prestatieafspraken volkshuisvesting Het Hogeland 2024 is de leidraad voor de samenwerking
tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente op het gebied van wonen. We
leggen hierin concreet vast welke resultaten we willen bereiken en welke procesafspraken we maken
voor het komend jaar met betrekking tot de sociale huur.

De basis voor deze prestatieafspraken zijn de biedingen en het Ambitiekader volkshuisvesting Het
Hogeland 2024-2027, waarin de gezamenlijke ambities en doelen staan met betrekking tot
betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en veiligheid en
kwaliteit.


Op de startbijeenkomst in september hebben alle partners (woningcorporaties, huurdersorganisaties
en gemeente) aangegeven wat de belangrijkste thema’s, onderwerpen zijn voor het jaar 2024. Dit
resulteerde in de volgende top 3:

  1. Betaalbaarheid
  2. Duurzaamheid
  3. Beschikbaarheid

In deze prestatieafspraken gaan we in op alle thema’s maar houden we rekening met deze top 3. De
inzet per thema is zo concreet mogelijk verwoord als actiepunt of als een procesafspraak. In de bijlage
staan bijbehorende de specificaties. Tijdens de tripartite bijeenkomsten in april en september wordt de
stand van zaken van de prestatieafspraken besproken.


Daarnaast is er speciale aandacht voor het kabinetsplan ‘Nij Begun’. Uitleg over Nij Begun Dit kabinetsplan bestaat uit vijftig
maatregelen om de ereschuld aan Groningers in te lossen. Jaarlijks zal het kabinet 250 miljoen euro
investeren in de leefbaarheid, verduurzaming en het economisch perspectief van de regio. Gelijktijdig
werken de Kr8-corporaties samen met de HPAG aan een woon-actieplan. Dit is een handreiking voor
de overheid, waarin staat wat er volgens de corporaties concreet nodig is om in de toekomst veilig en
plezierig te kunnen wonen in Groningen.

Deze ontwikkelingen gaan effect hebben op de afspraken die
partijen gemaakt hebben in deze prestatieafspraken. De gemeente, corporaties en
huurdersorganisaties houden elkaar geïnformeerd over de ontwikkelingen in dit dossier en maken
nadere afspraken wanneer er duidelijkheid is over de uitvoering van deze regelingen.

Hier onder staan de Hoofdlijnen van de prestatieafspraken van Het Hogeland.

Afbeelding: Van de ondertekening in Het Hogeland

Hieronder kunt u de prestatieafspraken downloaden van de Gemeente Het Hogeland.