Ga naar de inhoud

In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke partijen de afspraken zijn opgesteld, wordt er teruggeblikt op de totstandkoming van de afspraken, worden de kaders & thema’s beschreven en het hoofdstuk sluit af met de looptijd.

Betrokken partijen

In dit document zijn de prestatieafspraken vastgelegd tussen Gemeente Eemsdelta, Woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Acantus en huurdersorganisatie De Maren, Bewonersplatform Delfzijl, Huurdersadviesgroep Woonstichting Groninger Huis, Huurdersorganisatie HEG en Landelijk Huurdersplatform Woonzorg Nederland gezamenlijk ook te noemen: ‘partijen’ of aangeduid als ‘we’. Dit partnerschap ontstaat door een goed rolverwachting, vertrouwen en een open transparante samenwerking. Op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid investeren partijen in de samenwerking.

Wilt u hier meer over lezen? klik dan op onderstaande link.

Prestatieafspraken 2023 Eemsdelta