Ga naar de inhoud

Met de prestatieafspraken geven we uitwerking aan onze ambities op de thema’s leefbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en veiligheid/aardbevingen. In de afspraken houden we rekening met de versterkingsopgave die een grote invloed heeft op de woningmarkt en de leefbaarheid in het gebied. 

Hieronder de hoofdlijnen van onze prestatieafspraken van de gemeente Eemsdelta.

Wilt je de prestatieafspraken lezen, klik hieronder om ze te downloaden.

Hieronder zie je de hoofdlijnen uit de prestatieafspraken van de Gemeente Eemsdelta 2024