Ga naar de inhoud

Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2023
Gemeente Het Hogeland


De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Het Hogeland werken samen in het licht
van de volkshuisvestelijke opgaven. De basis voor de samenwerking is vastgelegd in het meerjarig
Prestatiekader Volkshuisvesting 2020-2023. Partijen, te weten:


Woningstichting Wierden en Borgen,
Huurdersorganisaties De Marne/De Terpen en Hogeland-Eemsdelta-Groningen (HEG)
Stichting De Delthe en Huurdersorganisatie De Delthe
Stichting Uithuizer Woningbouw en Huurdersorganisatie Uithuizen
Woningcorporatie Woongroep Marenland en Huurdersorganisatie De Maren
Woonzorg Nederland en gemeente Het Hogeland spreken het volgende af over het jaar 2023.

Wilt u hier meer over lezen? klik dan op onderstaande link.

Oplegger Prestatieafspraken 2023 Het Hogeland