Aanmelden

Als huurdersorganisatie zijn wij er voor alle huurders van Wierden en Borgen, die wonen in onze regio.

Wilt u onze nieuwsbrieven en/of de uitnodiging voor de jaarvergadering in uw postvak ontvangen?

Stuur een mail naar contact@hoheg.nl