Ga naar de inhoud

NAM moet immateriële schade vergoeden

Eindelijk is de laatste beslissing gekomen! RTV Noord heeft hierover nog een stukje geplaatst. Er wordt nu een rekenmodel opgezet zodat de kosten per woning kunnen worden vastgesteld. Er wordt niet alleen gekeken naar een vergoeding voor immateriële schade maar ook naar een vergoeding voor gederfd woongenot en vermogensschade. Er is al een pilot gestart om via een loket immateriële schade te claimen, hier kunnen ook huurders heen die destijds niet met de massaclaim hebben meegedaan om naar de rechter te gaan. Het IMG geeft aan dat dit een belangrijke uitspraak is maar de IMG moet de uitspraak nog goed bestuderen. We hopen dat er nu duidelijkheid komt en dat huurders niet weer maanden hoeven te wachten.