Ga naar de inhoud

Huurakkoord: huurverlaging, verduurzaming en een grotere sociale sector.

  • door

https://www.woonbond.nl/nieuws/huurakkoord-huurverlaging-verduurzaming-en-grotere-sociale-sector?fbclid=IwAR0dMHot5CYJ_ynusUKyAGpVabbgKV-33do6GiPIsqO8s5bRM0jciPKz0BY

Er zitten goede dingen in naar ook zakenwaar we zorgen over hebben. We merken vaak dat de ruimte gepakt wordt waar die gevonden kan worden. Deze zorgen hebben we ook geuit. Laten we hopen dat het ten goede komt aan de huurders ?.

‘Vandaag hebben we de prestatieafspraken getekend met Aedes vereniging van woningcorporaties, VNG en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Volkshuisvesting).

In de afspraken staat onder andere:

– Huurverlaging voor 510.000 hurende huishoudens met een laag inkomen

– Gratis isolatie van huurwoningen voor huurders. Hier staat dus geen huurverhoging tegenover.

– Een maximale jaarlijkse huurverhoging die lager is dan de gemiddelde loonstijging.

– Het verdubbelen van de nieuwbouw van sociale huur door corporaties. De sociale huursector gaat eindelijk weer groeien. Een belangrijke trendbreuk.’