Ga naar de inhoud

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

  • door

Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Aldus Ben Jacobs, voorzitter van het Huurders Platform Aardbevingen Groningen (HPAG). Daarom trekken de acht woningcorporaties (Kr8) in het aardbevingsgebied al een aantal jaren intensief samen op met hun huurdersorganisaties en de HPAG. Op 30 september jl maakten we de balans op in een gezamenlijke werksessie.

Samen hebben we al veel bereikt.

Samen hebben we al veel bereikt. Zo is een aantal van de zekerheden die we met elkaar afgesproken hebben, als versterking of sloop nieuwbouw nodig is vanwege de aardbevingen, vanzelfsprekend geworden. De corporaties hebben zich samen met de HPAG hard gemaakt om de vergoedingen die beschikbaar zijn voor huurders, gelijk te trekken met vergoedingen voor particuliere eigenaren. En de aanpak van onze huizen komt op stoom.

Betekent dit dat alles goed gaat?

Betekent dit dat alles goed gaat? Nee. Want onze huurders zitten vaak te lang in onzekerheid. Een veel gehoorde klacht is dat de communicatie beter moet, op allerlei niveaus. Op 30 september hebben we samen een ‘klantreis’ doorlopen, om concreter te maken wat we nog kunnen verbeteren in het versterkingsproces en onze onderlinge samenwerking. Dit werken we samen uit tot een nieuwe versie van de negen zekerheden.

De opsteker van de dag is dat….

De opsteker van de dag is dat corporaties, HPAG en huurdersorganisaties wederzijds naar elkaar uitspraken dat de onderlinge samenwerking goed gaat. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, waarin wij samen met onze huurders blijven werken aan veilige, toekomstbestendige huizen en leefbare buurten en wijken. Met oog voor elkaar.

@Wierdenenborgen

@Acantus

@Groningerhuis

@Woongroepmarenland

@Lefier

@De Delthe

@SUW

@WoonzorgNederland

Het Huurders Platform Aardbevingen Groningen (www.HPAG.nl) is een samenwerkingsverband van acht huurdersorganisaties die huurders vertegenwoordigen in het aardbevingsgebied.