Ga naar de inhoud

Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen.

  • door

Een derde van de huurders van sociale huurwoningen krijgt een eenmalige huurverlaging per 1 juli. Corporaties investeren hiermee in de betaalbaarheid van wonen voor de groep mensen die dit het hardst nodig heeft. Omdat een lagere huur ook minder huurtoeslag zou betekenen, heeft het kabinet maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de huurtoeslag op peil blijft.

Hier hebben de Woonbond en Aedes zich hard voor gemaakt in de Nationale Prestatieafspraken (NPA). De voorjaarsnota bevat onaangekondigd een zeer onaangename verrassing: het kabinet pakt die huurtoeslag stapsgewijs weer van de huurders af!

Om daarmee de uitvoeringskosten van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen.

Meer er over weten? klik op deze link.

Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen | woonbond.nl